Linh Hồn Tuyết

Linh Hồn Tuyết

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Tự khúc đêm trắng

Canh ba rồi ngủ đi thôi tôi ơi

Nghỉ suy chi, khóc chi cho muộn phiền

Bình minh lên sớm mai tôi thức dậy

Phải tô son điểm phấn mắt thâm quầng.
 

Dẫu có buồn hãy cố lên tôi ơi

Tình hợp tan là điều thường muôn thuở

Trách móc chi tại kiếp tôi lận đận

Đời bão giông thuyền nhỏ chẳng xuôi dòng.
 

Dẫu có đau hãy cố lên tôi ơi

Dấu lệ tình vào tim rồi cay đắng

Tại ông Tơ bà Nguyệt tay vun vén

Bỏ giữa chừng chỉ hồng hóa rêu phong.
 

Dẫu có sầu hãy cố lên tôi ơi

Mình Hằng Nga trên trăng tròn lẻ bóng

Dấu sầu vào đêm cùng mây ca hát

Sáng rọi nhân gian thoát khỏi vô thường.
 

Sống lạnh lùng hãy cố lên tôi ơi

Một kiếp người phong ba đời xô đẩy

Trái tim tôi lâu nay rỉ máu rồi

Đớn đau nhiều đến lúc hóa đá thôi.

Đường còn dài hãy cố lên tôi ơi

Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền đau đớn

Yêu lấy hiện tại hãy vui và sống

Để tương lai thắp sáng khúc xanh ngời.

                        Lanci Hoài Thương