Linh Hồn Tuyết

Linh Hồn Tuyết

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Ngày mai ta điNgày mai tắt nắng vội xa rời
Vạn dặm tàu đi nhớ chẳng vơi
Ngõ trước hàng cau buồn diệu vợi
Sân sau ngọn liễu cứ kêu trời
Vàng hanh vạt nắng làng quê hỡi
Xám xịt làn mưa viễn xứ ơi
Ta đi chốn ấy tìm tiên cảnh
Bỏ lại sầu bi giữa chợ đời.
                       18.07.2014
                       Lanci Hoài Thương